Każde właśnie trwające ćwiczenie może być na bieżąco zmieniane w ramach ustawienia, dostępnego poprzez kliknięcie na kółko zębate w prawym górnym rogu.

Do ustawień dostępnych w trakcie ćwiczenia należą:

  • Wielkość liter
  • Podkreślenie aktualnego słowa / tekstu
  • Zmiana kroju pisma
  • Przełączanie dużych lub małych liter
  • Głośne czytanie
  • Kolor pisma, podkreślenie i tło
  • Podkreślenie sylab
  • Odliczanie przed rozpoczęciem ćwiczenia
  • Szeroki pulpit
  • i inne...