Jeżeli szkoła ma już swój profil, możesz do niego zapraszać swoich kolegów.

Zrobić to można w następujący sposób:

  1. Zaloguj się do Pszczółki.
  2. Poprzez kliknięcie na ikonę kółka zębatego wybierz sekcję "Dla nauczyciela".
  3. W profilu szkoły wybierz zakładkę "Wykaz".
  4. U dołu na stronie znajdziesz sekcję "Dodać nauczyciela do organizacji".
  5. Wpisz adres e-mail kolegi i potwierdź klikając na poniższy link (patrz krok 1 na obrazku).
  6. Adres e-mail kolegi jest podany, kliknij na "Dodać nauczyciela" (patrz krok 2 na obrazku).

 

Prizvani kolegu