Najszybsza zmiana ćwiczeń dla aktualnego czytelnika

Jeżeli ćwiczenie jest zbyt łatwe lub zbyt trudne, można je w prosty sposób zmienić.
Aby zmienić ćwiczenia należy w spisie ćwiczeń kliknąć na Zmień ćwiczenie .

 

Wybór czytelnika do zmiany zestawu ćwiczeń

Po zgłoszeniu pojawia się zawsze w prawo u góry ikona kółka zębatego, umożliwiająca przejście do ustawień.

Pierwszą sekcję w ramach ustawień tworzy spis czytelników. Każdy czytelnik ma swój własny profil i podsekcje takie, jak na przykład wyniki lub spis ćwiczeń. W celu przeprowadzenia zmiany u konkretnego czytelnika kliknij na pozycję Ćwiczenia.

 


Do nastawienia parametrów poszczególnych ćwiczeń korzystaj z Ustawienia zaawansowane.
W sekcji dotyczącej zmiany ćwiczeń, można znaleźć aktualny spis ćwiczeń wybranych wcześniej dla konkretnego czytelnika (na początku może być pusty). Z prawej strony widoczny jest spis dostępnych ćwiczeń według poszczególnych działów (technika czytania, fonologia itp.).Aby dodać ćwiczenie do spisu należy w prosty sposób przeciągnąć je myszką z prawej strony w lewo. Po dodaniu ćwiczenia otworzy się okno, w którym będzie możliwość zmiany ustawień początkowych dla danego ćwiczenia. Do ustawień można wrócić później klikając na ikonę kółka zębatego obok danego ćwiczenia.

 


Do spisu ćwiczeń można jedno ćwiczenie dodać kilka razy, na przykład każde z innymi ustawieniami.

Ćwiczenia przyporządkowane do spisu można w prosty sposób usuwać (za pomocą krzyżyka) lub zmienić ich kolejność przeciągając ćwiczenie w górę lub w dół.