Profil ucznia

Staramy się, aby Pszczółka pomagała wszystkim. Aby móc ćwiczyć bezpośrednio z uczniami, ważne jest, aby stworzyć indywidualny profil dla każdego.

Jak dodać nowy profil ucznia?

Po skonfigurowaniu profilu (wpisz imię i nazwisko, wiek i przypisane zdjęcie) możesz przypisać uczniowi ćwiczenia:

  1. Jeśli przeszedłeś już przez ćwiczenia w Pszczółce i wiesz, gdzie dotrzeć - możesz je przypisać uczniom ręcznie.

  1. Kiedy jednak będziesz potrzebować natychmiastowego ćwiczenia dla ucznia, możesz wybrać ćwiczenia automatyczne, które są generowane w oparciu o wiek, klasę i poziom czytelnika. W niektórych przypadkach może zostać zaproponowana DIAGNOSTYKA, którą można przejść z uczniem i dzięki temu lepiej ujawnić konkretne problemy z czytaniem.