Po zalogowaniu wybierz ikonę Stwórz ćwiczenie.

Możesz stworzyć własne ćwiczenie wykorzystujc jeden z istniejących wariantów ćwiczeń klikając w jego ikonę.

Po jej wybraniu wypełnij konieczne pola i naciśnij Stwórz ćwiczenie

Wejdz teraz na Przegląd ćwiczeń. Powstała tam nowe kategorie Stworzone przez Pszczółkę oraz Stworzone przeze mnie

Obejrzyj ten filmik, aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia ćwiczeń w Pszczółce:

Czytanka

W tym ćwiczeniu możesz wprowadzić dowolny tekst, który chciałbyś żeby uczeń przeczytał.

Memory

Stwórz grę memory wykorzystując potrzebne słowa.

Quiz - czytanie ze zrozumieniem

Możesz wprowadzić dowolny tekst i stworzyć do niego pytanie i odpowiedzi. Pamiętaj, że tylko jedna odpowiedź może być prawidłowa.