Szybka dostęp dla dzieci (90min)

Aplikacja Pszczółka pozwala każdemu dziecku ćwiczyć indywidualnie dopasowane do niego ćwiczenia. Aby nauczyciel nie musiał obchodzić się ze wszystkimi komputerami i logować się do każdego dziecka, dodaliśmy do Pszczółki tzw. Jednorazowe logowanie dla uczniów. Nauczyciel znajdzie tę opcję na swoim komputerze w prawym górnym menu w Ustawieniach (ikona koła zębatego) lub bezpośrednio na stronie głównej u dołu.

Po kliknięciu wyświetli się lista dzieci i ich unikalny kod PIN . Jeśli nauczyciel wyświetli ten ekran na projektorze lub tablicy interaktywnej, wystarczy, że każde dziecko wprowadzi adres na swoim komputerze i poda swój PIN z tablicy.

Ze względów bezpieczeństwa PIN zmienia się co godzinę. Oczywiście nauczyciel może w każdej chwili wyświetlić dzieciom aktualne kody PIN w ten sam sposób, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ponieważ te kody PIN są ważne tylko przez jedną godzinę, nie można ich używać do odrabiania prac domowych uczniów. Jeśli chcesz, aby rodzic mógł monitorować wyniki rodzica, możesz dodać dodatkowy nadzór (zobacz Jak dodać nadzór).