Zaloguj się do aplikacji

  1. Otwórz przeglądarkę na swoim laptopie lub komputerze (zalecane Google Chrome lub Firefox). Korzystając z telefonu lub tabletu, możesz pobrać aplikację bezpośrednio ze sklepu Google Play lub z witryny Microsoft.
  2. Wprowadź adres internetowy (https://www.pszczolka.online/)
  3. Kliknij czerwony przycisk w prawym górnym rogu, aby wejść do aplikacji.
  4. Wpisz swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz zarejestruj się jako rodzic.