Monitorowanie postępów

Możliwość podpięcia konta i nadzorowania ucznia

Dla jednego ucznia możesz zautoryzować jedną lub więcej osób monitorującą postępy ucznia - w tym rozpoczynanie ćwiczeń, zmiana ćwiczeń, monitorowanie wyników itp. Zwykle jest to potrzebne, aby umożliwić uczniowi ćwiczenie w domu i szkole.

Jeśli chcesz dodać dodatkowego opiekuna do swojego ucznia, na przykład innego nauczyciela, specjalisty lub rodzica, możesz to zrobić na dwa sposoby:

  1. Po kliknięciu w profil konkretnego ucznia, po prostu znajdź przycisk Dodaj opiekuna.

  1. Możesz także przejść do sekcji Ustawienia (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu) po zalogowaniu się i kliknąć przycisk Opiekun dla konkretnego ucznia.