Wyniki

Dla każdego konkretnego ucznia istnieje możliwość monitorowania zarówno jego aktywności, jak i wyników pracy w Pszczółce.

Jeśli chcemy spojrzeć na wyniki naszego ucznia, mamy kilka opcji:

  1. Na każdym profilu ucznia znajduje się przycisk Wyniki, który wystarczy kliknąć.

  1. Możesz też przejść do sekcji Ustawienia (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu po zalogowaniu do aplikacji) i kliknąć przycisk Wyniki dla konkretnego wybranego ucznia.

Po kliknięciu w przycisk Wyniki zostanie wyświetlona aktywność danego ucznia. Częścią tych wyników jest również wykres, który wiernie odwzorowuje aktywność czytelnika. W odniesieniu do aktywności i postępów poszczególnych uczniów, użytkownik ma również do dyspozycji regularny comiesięczny e-mail informacyjny.